Stefaniya Peylykh

StefaniyaPeylykh

More

Distribution by Gender

Based on pledges

Distribution by Position

Based on pledges

Distribution by Category

Based on pledges

Distribution by Country

Stefaniya's pledge activity based on country

Funded Results

Projects that Stefaniya funded that have shared project outcomes

Stefaniya's projects haven't shared results yet.