This experiment is part of the Insects Challenge Challenge Grant. Browse more projects

What comes in must go out: honey bee hive economics and food allocation

Bee station & Insect Museum Lieteberg
Belgium
BiologyEcology
DOI: 10.18258/6532
Grant: Insects Challenge
$1,700
Raised of $1,686 Goal
100%
Funded on 3/17/16
Successfully Funded
  • $1,700
    pledged
  • 100%
    funded
  • Funded
    on 3/17/16

Choosing hives - Kasten kiezen

Since the budget only allows monitoring of three hives, emphasis lies on sensor measurements and not on hive design or location.

However, a small comparison between the two main geological regions - Kempen (sand) and Haspengouw (loam) - in the province is preferred. The geological conditions influence vegetation types and therefore flower (and pollen) diversity.

Location of the three hives (tentative) on Google Maps.

When possible, hives with different insulating properties should be chosen in order to compare hive conditions and accompanying energy consumption.

*****

Vermits het budget enkel toelaat de kasten te monitoren ligt de nadruk op de metingen d.m.v. sensoren en niet op de relatie met het kastontwerp.

Nochtans, een kleine vergelijking tussen de twee grote geologische regio's - Kempen (zand) en Haspengouw (leem) is aangewezen. De geologische ondergrond bepaalt immers de vegetatie en dus ook bloemen- en stuifmeeldiversiteit.

Locatie van de drie kasten (voorlopig) op Google Maps.Register or Sign in to join the conversation!